Historiek

In 1924 werd de Veloclub Lendelede Sport door Cyriel Beeuwsaert,Julien Buyck,Jerome Debels,Arseen Depaepe,Achiel Lafaut en Georges Rommel boven de doopvont gehouden.Arseen Depaepe werd de eerste voorzitter en de club vond zijn lokaal in café Casino.

In 1933 verhuisde de club zijn lokaal naar café Sport die dan werd uitgebaat door Arseen Depaepe.

In 1959 werd Arseen vereremerkt voor 35 jaar ononderbroken voorzitterschap.Rond die periode werden jaarlijks twee wielerwedstrijden ingericht die ook bekende renners aangetrokken zoals Marcel Kint,Briek Schotte,Norbert Kerkhove en Germain Derijcke.

In 1964 was de Veloclub nog inrichter van het Provenciaal Kampioenschap voor Liefhebbers.

In 1974 werd de Veloclub door wijlen Koning Boudewijn tot Koninklijk verheven vanaf dan spraken we van Koninklijke Veloclub Lendelede Sport.

In 1997 toen het doek viel over café Sport bracht de Veloclub zijn lokaal over naar café de Knok.

In het 84 jarig bestaan kende KVCLS slechts vijf voorzitters wat een bevestiging is van de degelijkheid van de club.Dit waren Arseen Depaepe,Albert Seynaeve,Guido Fremaut,Yves Vereecke en sinds een 12-tal jaren staat Raoul Rigole aan het roer van de vereniging.

In oktober 2007 werd de vereniging omgevormd tot VZW en het bestuur herschikt om verder te werken met een transparante vereniging die zich ten volle inzet voor de wielersport.

De KVCLS werd overgebracht naar café Het Nieuw Paradijs op het dorpsplein te Lendelede.